Historiska bilder

Bilder från föreningens bildarkiv.

 

Flygbilder och bilder från luftballong

 

Översiktsbilder

 

Bilder på hus i Bromma Kyrka byggda före 1942 samt jämförande bilder på dessa hus från 2010-talet.

 

Lite information om föreningens bildarkiv.

 

Bilderna är samlade gatuvis. På följande gator finns det hus byggda före 1942:

 

Annexvägen

 

Attundavägen

 

Bergenhielmsvägen

 

Bromma Kyrkväg

 

Bällstavägen Bromma Kyrka - sidan från flygfältet till Spångavägen

 

Bällstavägen från Spångavägen till och med Torvsticksvägen

 

Doktor Abrahams väg Bromma Kyrka-sidan

 

Gliavägen

 

Klockarstigen södra sidan

 

Kläppstigen

 

Kyrkvaktarstigen

 

Lillskogsgränd

 

Lillängsgatan

 

Norlindsvägen

 

Prostvägen

 

Ringarstigen

 

Rundkyrkoallén

 

Spångavägen 63-137

 

Stierncronas väg

 

Terserusvägen

 

Torvsticksvägen

 

Urbans Hjärnes väg

 

Vassvägen

 

Vretvägen

 

Copyright © All Rights Reserved