Historik

Historik

 

Bromma Kyrka Eneby Villaförening skapades genom ett sammangående av Bromma Kyrkas Villaägarförening och Eneby Trädgårdsstadsförening. Båda föreningarna har haft ett samarbete under åren kring valborg- och midsommarfiranden och andra gemensamma frågor och man ansåg i båda föreningarnas styrelse att man skulle få en slagkraftigare organisation genom ett sammangående. Detta genomfördes i praktiken genom att Enebyföreningen beslöt att avsluta sin verksamhet våren 2013. Samtidigt erbjöds medlemmarna i Eneby att bli medlemmar i Bromma Kyrkas Villaägarförening genom beslut vid årsmötet våren 2013. Stadgarna i Bromma Kyrkas Villaägarförening anpassades till att omfatta båda områden och namnbytet till Bromma Kyrka Eneby Villaförening genomfördes slutligen vid årsmötet april 2016.

Sedan 2013 har alltid två av styrelseledamöterna kommit från Eneby.

 

Copyright © All Rights Reserved