Styrelsen

Styrelsen 2018

 

Ordförande Andreas Aly

Adress: Vultejusvägen

Mobil: 073- 707 92 78

andreas.aly@gmail.com

 

Kassör Linda Johansen

Adress: Vinbärsvägen

Mobil: 0705-87 12 16

lindajohansen@live.se

 

Sekreterare Magnus Wallander

Adress: Urban Hjärnes väg

Mobil: 070-2350086

wallander.magnus@gmail.com

 

Per Sahleström

Adress: Bromma Kyrkväg

Mobil: 0702-68 02 90

per.sahlestrom@gmail.com

 

Carl-Olof Fägerlind

Adress: Krusbärsvägen

Telefon: Bostad 070-922 03 89

c.fagerlind@gmail.com

 

Inger Larsson

Adress: Vretvägen

Mobil: 0705-14 56 40

inger.larsson@larelia.se

 

Christina Polgren

Adress: Prostvägen

Mobil: 076-0086350

christina@polgren.com

Styrelsen: Carl-Olof Fägerlind, Magnus Wallander, Linda Johansen, Christina Polgren, Andreas Aly, Per Sahleström och (infälld) Inger Larsson.

Copyright © All Rights Reserved