Fornlämningsvandring och slyröjning


Fornlämningsvandring och slyröjning på grönområden med fornlämningar.   

Inom Bromma Kyrka och Eneby finns fornlämningar på många av våra grönområden. Fornlämningar finns bland annat på följande platser: 

•”Enebyskogen – mellan Bällstavägen och Enebyvägen.

•Högst upp på Hjortronvägen.

•Den tomma tomten Enebyvägen 23

•Den  tomma tomten Terserusvägen 31.

•Grönområdet ovanför Plommonvägen.

•Grönområdet mellan Lillängsgatan och Bromma flygfält

•Grönområdet på Spångavägen bortom Bromma Kyrkväg

•Högst upp på Kråsberget ovanför Doktor Abrahams väg.

•Med flera platser.Fornlämningsvandring och slyröjning

Ett icke tränat öga har delvis svårt att se dessa fornlämningar och vi har därför vid flera tillfällen (senast april 2016) haft fornlämningsvandringar på våren med Bromma-arkeologen Nils Ringstedt . Vi har då tittat på Bautastenar, skålgropar, gravar från bronsålder och järnålder och även gamla rösen och murar. 


Ska vi kunna se dessa intressanta fornlämningar så måste dock grönområdena hållas öppna det vill säga något så när fria från sly.


Tidigare har kommunen röjt i grönområdena men detta sker nu allt mer sällan varför föreningen i samarbete med Nils Ringstedt, Hans Erik Johnson  i Norra Ängby samt kommunens entreprenör har tagit initiativet till slyröjning.

De organiserade slyröjning har hittills skett på grönområdena vid Terserusvägen och ”Enebyskogen”.

Senast skedde slyröjningen i ”Enebyskogen” i oktober 2015. Vi planerar en ny slyröjningsaktivitet nu i oktober 2016. 


Vill du som bor vid ett grönområde med fornlämningar att ditt område skall slyröjas:  Kontakta någon i styrelsen.Copyright © All Rights Reserved