Framtagning av ny bok

Framtagning av ny bok inför 100-årsjubiléet 2018

Texten nedan skrevs 2016.Vi hann inte bli klara med en ny bok till 2018, men till 100-årsjubiléet den 8 september kommer det att ges ut en jubileumsskrift på 48 sidor. Planerna på boken är inte skrinlagda, men det tar ytterligare ett par år, innan boken är klar. Läs mera nedan om den kommande boken, och den tidigare boken från 1993. - Till den kommande boken vill vi gärna få in fler berättelser och bilder.

 

----------------------------------

1993 gav Bromma Kyrkas Villaägarförening ut boken ”Stadsdelen Bromma Kyrka” i samband med att det var 75 år sedan stadsdelens första förening som hette Bromma trädgårdar bildades. År 2018 är det 100 år sedan den första föreningen bildades och nu tycker vi det är dags att ge ut en ny bok.

 

Nuvarande förening ” Bromma kyrka Eneby villaförening” består av stadsdelarna Bromma Kyrka och Eneby och boken skall därför omfatta utvecklingen i båda stadsdelarna men vi kommer troligen även skriva om Beckomberga eftersom den delen av Bromma också alltid har haft nära koppling till våra två stadsdelar. Boken får också en större läsekrets om vi tar med Beckomberga.

 

Den planerade boken skall innehålla fler bilder än den som skrevs 1993. Vi har redan många bilder och berättelser till den kommande boken men vi behöver mer både bilder och berättelser och vi vill gärna bli fler medarbetare kring boken. Har du något att berätta med koppling till området? Har du bilder från ditt hus och/eller från området som du vill delge oss och därmed kommande boende i vår del av Bromma, kontakta:

•Inger Larsson på Vretvägen 13 tel. 0705 14 56 40 inger.larsson@larelia.se eller

•Andreas Aly tel 073 707 9278 andreas.aly@gmail.com

 

Är du medlem i Bromma Kyrka Eneby Villaförening och inte har boken ”Stadsdelen Bromma Kyrka” (finns också mycket om Eneby i boken) så kan du få ett exemplar gratis genom att kontakta någon av ovanstående. För icke medlemmar kostar boken 100 kronor.

Bilderna som du ser i anslutning till denna text är:

•Styrelsemedlemmarna i Bromma trädgårdar 1923

•Eneby gård såsom den såg ut 1946

•Karta över Bromma Kyrka och Eneby från 1934

•Två av de första husen i Bromma Kyrka såsom de såg ut 1932 med kyrkan i bakgrunden.

•Samma hus som ovan fast 2016

•Bromma Kyrkväg 470 såsom det såg ut 1934. Det är sig likt också idag.

•1930-tal: Foto taget från ungefär Vultejusvägen 3 bort mot Bergenhielmvägen och Stierncronas väg. Observera broarna över det så kallade ”Stordiket”

 

Copyright © All Rights Reserved