Vårt område

Vårt område

Här samlar vi nyheter och information om området, både nyheter och annat som kan vara av intresse för den som redan bor här eller för andra som är intresserad.

Information om hur man hittar på Stockholms stads hemsida betr. Plan- och byggärenden.

 

http://insynsbk.stockholm.se/byggochplantjansten/arenden/

I överskriften finns ”Ärenden och handlingar, Gällande planer, Pågående planarbete”.

 

1. Klicka på ”Ärenden och handlingar”.

Under ”Ange sökkriterier” fyller man i ”Adress” eller ”Fastighetsbeteckning”. Bocka för ”Pågående ärenden” och ”Arkiverade ärenden”. Klicka ”Sök”.

Samtliga ärenden för fastigheten är listade här.

Klicka på diarienumret för det senaste ärendet. Alla dokument i ärendet finns här.

Här finns även ärenden betr. avstyckningar (ny fastighetsindelning)

 

Endast den vars ärende det gäller kan öppna handlingarna. Ev. kan ritningarna ses om man har bank-id. Samtliga handlingar kan ses i datorerna på stadsbyggnadskontorets exp. på Fleminggatan.

(Detta gäller även nedanstående planer och planarbeten)

 

 

2. Klicka på ”Gällande planer”.

Fyll i sökrutan ”Sök adress/fastighet” eller drag i kartan till den önskade platsen. Klicka på + för att förstora bilden. Klicka på symbolen för ”Sök adress/fastighet” som finns i nedre högra hörnet på kartan. Klicka därefter på symbolen för ”Planfråga” och klicka därefter på kartan.

Nu visas detaljplanen på kartan. Man klickar på planens nr som står högst upp i sökrutan.

Därefter klickar man på ”Läs mer”. Man får nu fram en gällande detaljplanekarta och bestämmelser.

 

Ibland fungerar inte denna process för att söka beroende på serverfel eller annat.

Då får man göra ett nytt försök senare. Det kan behövas lite träning.

 

 

3. Klicka på ”Pågående planarbete”

Man kan antingen söka via karta eller ”Avancerad sökning” – klicka på detta.

Under ”Stadsdelsnämnd” så väljer man ”Bromma”.

Under ”Filtrering” så väljer man antingen ”Sök alla”, ”På samråd” eller ”Utställda.

Efter att man valt klickar man på ”Sök”.

Man får nu upp alla ärenden enligt det valda kriteriet och kan titta på alla handlingar i ärendet.

 

För att följa ärenden är det också mycket givande att söka på ”Stadsbyggnadsnämnden” resp.

”Exploateringsnämnden” och läsa protokollen från deras möten.

Vill man försöka stoppa en exploatering kan man redan efter en markanvisning av Exploateringsnämnden bilda opinion mot exploateringen och ta kontakt med politiker och media. (tex. Västerledsskogen).

 

 

Bromma kyrkogård – utvidgning av begravningsyta

 

En begravningsyta för att ge kraft till besökaren och underlätta sorgearbetet

Arkitekt: Maria Grimmer, Ramböll Sverige AB

Beställare: Stockholms Kyrkogårdsförvaltning, Karin Söderling

Entreprenör: SH Bygg

 

I direkt anslutning till den gamla 1800-tals delen av kyrkogården vid Bromma kyrka är en ny del anlagd. Efterfrågan på begravningsplatser i västerort är stor och begravningsplatserna behövde bli många fler. Den kallmur av sten vilken avgränsar den ursprungliga 1800-tals kyrkogården mot den nyanlagda begravningsytan var i ett dåligt skick och stenar hade börjat rasa från muren, pga av de stora lindarnas växtkraft. För att inte riskera olyckor beslöts att muren skulle flyttas. Detta i kombination med bristen på gravplatser utgjorde startskottet för hela projektet.

De kringliggande uppvuxna och mogna villakvarteren med sina trädgårdar har varit en förutsättning i gestaltningsarbetet. Fokus har legat på att skapa en begravningsplats med trädgårdskaraktär. Inspirationen har hämtats från den engelska trädgårdskulturen från början av 1900-talet, där den allra största inspirationskällan har varit den berömda trädgården på Sissinghurst slott, belägen i Kent i sydöstra England.

Förslaget byggs upp av ett flertal trädgårdsrum med olika karaktär, avskilda med hjälp av klippta häckar. De olika rummen får sina uttryck med hjälp av dess form, av perenner, blommande träd, buskar och möblering. Växtmaterialet har valts både med tanke på den atmosfär samt den årstidsaspekt den ger.

Besökaren träder in genom en entréplats omgiven av mörka idegranshäckar och starkt rosablommande kärsbärsträd. Idegranshäckarna förstärks av vitblommande perenner. Entréplatsen följs av en grusad gång, där lindar står på rad och blommande körsbärsträd har planterats på gångens andra sida, båda omgivna av blommande perenner och rosor. Hela gången är tänkt att flirta med Sissinghurst Lyme Walk – i en modernare tappning.

Det centrala rummet omgärdas av klippta avenbokshäckar. En pergola på östra sidan och en stilla damm på den västra. Med möjligheter till sittplatser i båda rummets ändar ges besökaren möjlighet att se hela rummets förlängning. Prydnadsaplar och perenner av örtkaraktär präglar den öppna ytan och för tankarna till en fruktträdgård. Kring den centrala dammen står ett pilträd, ett sorgeträd. Platsen är tänkt att skänka ro och ge möjlighet till kontemplation. Två konstverk finns placerade i var ände av rummet. Konsverken har skapats av konstnär Sollman. Ytan kring dammen är en meditationslund och den centrala gräsytan används för aska.

Bakom dammen döljer sig ytterligare en begravningsyta. Hasselbuskar på rad, och perenner såsom lungört och ormbunkar mot häckarna och gräsytans kant i de skuggiga lägena, ger den besökare som upplevt Sissinghurst en vag känsla av dess Hassellund – The Nuttery. Här kommer man kunna röra sig under lövverket, och finna plats för jordfästning i de skuggspel som bildas på marken.

Hela ytan kringgärdas av en idegranshäck, vilken alltid står sig grön och ger stadga och struktur även vid de avlövade delarna på året.

 

Copyright © All Rights Reserved