Samhällstjänster


Det finns ett antal samhällstjänster som man som fastighetsägare kan behöva känna till. Vi har listat ett antal  som vi tror kan vara av intresse. 

Tipsa gärna om fler tjänster.


Samhällstjänster

Sotning

Ett antal boende i vårt område har blivit kontaktade av företag i sotningsbranschen gällande sotning /rengöring av skorstenar och imkanaler. En del av dessa har känt sig framförallt ekonomiskt lurade. Föreningen vill därför informera om följande:

Inom Bromma Kyrka-området är det sotningsföretaget Brommasotarna som har Stockholms brandskydds uppdrag att sota. I Eneby är det Skorstenfejarna LJ AB som har detta uppdrag. Dessa företag har taxor som är fastlagda av kommunfullmäktige.

Vill man anlita något annat sotningsföretag än det som Stockholms brandförsvar har utsett till utförare i respektive område eller vill sota själv är det möjligt men då måste man speciellt ansöka om detta hos Storstockholms brandförsvar och då övertar man själv det ansvar för brandskyddet som kommunen annars hjälper husägare med.

Sotning skall ske enligt olika intervall beroende på vad man har för eldstad och vilket bränsle som används. Imkanaler i bostadshus är dock inte krav på att sota/rengöra enligt MSB-s föreskrifter. Naturligtvis kan det ändå ibland vara bra att låta rengöra imkanalen dvs. ventilationsröret från köksfläken om den har blivit fettbelagd pga. av att man själv inte har rengjort fläktfiltret tillräckligt regelbundet.

För mer info se: http://www.storstockholm.brand.se/privat/sotning


Avfallshämtning

Hämtning av matavfall är gratis. Hur man beställer denna tjänst kan man läsa här: http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/#!/utvecklingsprojekt


Stockholm stad erbjuder nu också en ny tjänst med säsongshämtning av trädgårdsavfall. Se mer på:

http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/#!/utvecklingsprojektCopyright © All Rights Reserved