Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Rabatter

 

Villaägarnas Riksförbund erbjuder en mängd olika rabatter för medlemmarna i vår villaförening.

 

Glöm inte att du måste kunna visa medlemskortet i Villaägarna för att utnyttja rabatterna. På detta framgår att du är medlem i Bromma Kyrkas Villaägarförening u.p.a.

 

Styrelsen har valt att luta sig mot de avtal som Villaägarnas Riksförbund har centralt eller lokalt inom ABC-regionen för medlemmar i Villaägarna.

Information om dessa medlemsrabatter finns på Villaägarnas hemsida, https://www.villaagarna.se/Medlemsrabatter/

 

Copyright © All Rights Reserved