Om oss

Kort om oss


Bromma Kyrka  Eneby Villaförening är till för alla som bor i stadsdelarna Bromma kyrka och Eneby. Vi engagerar oss i frågor som rör vårt område och närområdet omkring som kan påverka oss.

Framtiden för Bromma flygplats en sådan fråga. Swedavia som driver flygplatsen vill utöka flygtrafiken och vi är angelägna om att bevaka att vår miljö, både vad gäller luft och buller, inte försämras. Vi samverkar i denna fråga med övriga föreningar som ligger i närheten kring flygplatsen.


Tidigare agerade vi kraftfullt för en bättre placering av den nya återvinningsanläggningen som nu finns vid Lintaverken söder om Bromma flygplats. Den först föreslagna placeringen hade inneburit kraftiga trafikproblem och bullerbesvär för flera närboende och intilliggande dagis och skola. Den nya anläggingen är nu Sveriges modernaste återvinningsanläggning.


Varje år ordnar vi valborgsfirande i Eneby och midsommarfirande på ängen nedanför Kyrkskolan. På nyårsafton blir det fackeltåg till klockstapeln vid 12-slaget, diktläsning och klockringning.

Vi sponsrar:

  • Mälarscouternas ljusvandring runt Kyrksjön i september.
  • Grannstödsbilen.

Det finns en del utrustning som bord och stolar, stegar, vält och en rejäl grill att hyra för billig penning.


Fyra-sex gånger om året delar vi ut vårt ”Informationsblad” till alla medlemmar och informerar däremellan om aktuella frågor/händelser via e-mail till dem vi har mailadress till. Vi informerar även på föreningens Facebooksida med samma namn som denna hemsida.