Hem


Bromma Kyrka Eneby Villaförening är en ideell förening som härleder sig från Bromma Kyrkas Villaägarförening och tidigare föreningen Bromma trädgårdar som grundades år 1918. Föreningens verksamhetsområde utgörs av stadsdelarna Bromma Kyrka och Eneby i Stockholm och har till ändamål att

• vara ett forum för gemensamma frågor, t.ex. trafik, flygplatsen, grönområden, grannsamverkan,

• verka för god grannsämja och trivsel genom att ordna gemensamma aktiviteter,

• bidra med kunskap om områdets intressanta historia,

• samverka med grannföreningarna (Norra och Södra Ängby m fl) samt att

• i övrigt med lämpliga verksamheter tillvarata medlemmarnas intressen.

(se stadgarna)


Föreningen omfattar drygt hälften av de totalt drygt 1000 fastigheterna i området.

Vi arrangerar sedan flera decennier aktiviteter i samband med Valborg och Midsommarafton. Vi engagerar oss i bevarandet av områdets fornminnen. Vi deltar i Grannsamverkan för att öka tryggheten i vårt område.


Vi finns också på Facebook!

Där kan du också se vilka aktiviteter som arrangeras i Bromma Kyrka Eneby Villaförenings regi.


Klicka på bilden för att komma direkt till vår Facebooksida. 

 2021 På gång i området:


Ljuskväll runt Kyrksjön

Lördag 27 november 15.30-17.30

Mälarscouterna arrangerar - vi sponsrar. Vandringen brukar vara på kvällen men nu i november när det blir tidigt mörkt så är det egentligen eftermiddagsvandring. Vi ses! Se mer info på scouternas hemsida: 

https://malarscouterna.se/Passa på att bli medlem nu. 

Från 7 juni kan du bli medlem för resten av året samt hela 2022 för 395 kr. Du blir då medlem i vår lokalförening och i Villaägarna. Se mer information här.
I "Marias Blomsterstuga" vid kyrkogården, Doktor Abrahams väg 21 kan man förutom blommor köpa de tre böcker som villaförening har medverkat i utgivningen av dvs.

  • Boken Folket i Bromma Kyrktrakt
  • Skriften Bromma Kyrka Eneby Villaförening 100 år
  • Boken Stadsdelen Bromma Kyrka