Samhällstjänster

Samhällstjänster

Det finns ett antal samhällstjänster som man som fastighetsägare kan behöva känna till. Vi har listat ett antal  som vi tror kan vara av intresse. 

Tipsa gärna om fler tjänster.

Sotning

Ett antal boende i vårt område har blivit kontaktade av företag i sotningsbranschen gällande sotning /rengöring av skorstenar och imkanaler. En del av dessa har känt sig framförallt ekonomiskt lurade. Föreningen vill därför informera om följande:

Inom Västerort är det ett företag som har hand om sotningen och ett annat som sköter brandskyddskontrollen. Se vilka företag i länken nedan. Företagen har taxor som är fastlagda av kommunfullmäktige.

Vill man anlita något annat sotningsföretag för sotning eller brandskyddskontroll än det som Stockholms brandförsvar har utsett till utförare övertar man själv ansvaret för brandskyddet som kommunen annars hjälper husägare med.

Sotning skall ske enligt olika intervall beroende på vad man har för eldstad och vilket bränsle som används. Imkanaler i bostadshus är dock inte krav på att sota/rengöra enligt MSB-s föreskrifter. Naturligtvis kan det ändå ibland vara bra att låta rengöra imkanalen dvs. ventilationsröret från köksfläken om den har blivit fettbelagd pga. av att man själv inte har rengjort fläktfiltret tillräckligt regelbundet.

För mer information om vilka företag i Västerort som för närvarande har avtal med Stockholms brandförsvar:

 https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/sotning-av-eldstad/


Avfallshämtning

Hämtning av matavfall är gratis. Hur man beställer denna tjänst kan man läsa här: 

https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/villa_radhus/Sa_har_funkar_det_villa/villa/


En stor fördel med matavfallshämtning är att två grannar kan dela på ett kärl. Då slipper man att se många kärl vid varje uppfart.   Stockholm stad erbjuder nu också en tjänst med säsongshämtning av trädgårdsavfall. Se mer på: 

https://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/din-sophamtning/villa-och-radhusagare/om-din-sophamtning/vi-samlar-in-ditt-tradgardsavfall/