Hem

 

Bromma Kyrka Eneby Villaförening är en ideell förening som härleder sig från Bromma Kyrkas Villaägarförening och tidigare föreningen Bromma trädgårdar som grundades år 1918. Föreningens verksamhetsområde utgörs av stadsdelarna Bromma Kyrka och Eneby i Stockholm, och har till ändamål att

• vara ett forum för gemensamma frågor, t.ex. trafik, flygplatsen, grönområden, grannsamverkan,

• verka för god grannsämja och trivsel genom att ordna gemensamma aktiviteter,

• bidra med kunskap om områdets intressanta historia,

• samverka med grannföreningarna (Norra och Södra Ängby m fl) samt att

• i övrigt med lämpliga verksamheter tillvarata medlemmarnas intressen.

(se stadgarna)

 

Föreningen omfattar drygt hälften av de totalt drygt 1000 fastigheterna i området.

Vi arrangerar sedan flera decennier aktiviteter i samband med Valborg och Midsommarafton. Vi engagerar oss i bevarandet av områdets fornminnen. Vi deltar i Grannsamverkan för att öka tryggheten i vårt område.

 

Vi finns också på Facebook!

Där kan du också se vilka aktiviteter som arrangeras i Bromma Kyrka Eneby Villaförenings regi.

 

Klicka på bilden för att komma direkt till vår Facebooksida.

 

 

 

 

Inbjudan till 100 års-jubileum

Lördagen den 8 september

 

Alla boende i området i och kring Bromma Kyrka och Eneby inbjudes till jubileumsfest med anledning av att den första föreningen i vårt område bildade för 100 år sedan.

Mer information

 

Bromma Churchman 2018!

 

Lördagen den 1 september 2018 kommer årets upplaga av Bromma Churchman att äga rum.

 

 

Jubileumsfest - bli medlem, om du inte redan är det!

 

Bromma Kyrka Eneby Villaförening har sitt ursprung i den ekonomiska föreningen Bromma Trädgårdar, som bildades 1918. Lördagen den 8 september kommer Villaföreningen att anordna en jubileumsfest, för att fira föreningens första hundra år. Festen kommer att äga rum på ängen bakom Bistro Bromma, med diverse olika aktiviteter. Det kommer även att hållas en konsert i kyrkan. Vidare har det tagits fram en jubileumsskrift om 48 sidor, som kommer att delas ut gratis till alla medlemmar i Bromma Kyrka och Eneby strax före festen.

 

Programmet för jubileumsfesten kommer att finnas i det informationsblad som delas ut till alla boende i Bromma Kyrka och Eneby i slutet av augusti. Just detta informationsblad kommer att delas ut även till boende som inte är medlemmar. Den som inte är medlem, men önskar bli det, bör gå med i föreningen i god tid före festen, för att med säkerhet erhålla jubileumsskriften gratis. Det kommer också att vara möjligt att köpa skriften för 100 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

 

 

Copyright © All Rights Reserved