Hem

Bromma Kyrka Eneby Villaförening är en ideell förening som härleder sig från Bromma Kyrkas Villaägarförening och tidigare föreningen Bromma trädgårdar som grundades år 1918. Föreningens verksamhetsområde utgörs av stadsdelarna Bromma Kyrka och Eneby i Stockholm, och har till ändamål att

• vara ett forum för gemensamma frågor, t.ex. trafik, flygplatsen, grönområden, grannsamverkan,

• verka för god grannsämja och trivsel genom att ordna gemensamma aktiviteter,

• bidra med kunskap om områdets intressanta historia,

• samverka med grannföreningarna (Norra och Södra Ängby m fl) samt att

• i övrigt med lämpliga verksamheter tillvarata medlemmarnas intressen.

(se stadgarna)


Föreningen omfattar drygt hälften av de totalt drygt 1000 fastigheterna i området.

Vi arrangerar sedan flera decennier aktiviteter i samband med Valborg och Midsommarafton. Vi engagerar oss i bevarandet av områdets fornminnen. Vi deltar i Grannsamverkan för att öka tryggheten i vårt område.


Vi finns också på Facebook!

Där kan du också se vilka aktiviteter som arrangeras i Bromma Kyrka Eneby Villaförenings regi.


Klicka på bilden för att komma direkt till vår Facebooksida. 

NYHETER


Midsommarafton 2019. 

Det blir sedvanligt midsommarfirande på ängen nedanför Kyrkskolan på midsommarafton den 21 juni. Se mer om tider och program under rubriken Aktiviteter - midsommarfirande.
Jubileumsskriften finns på ICA

Jubileumsskriften om Bromma Kyrka och Eneby  finns att köpa på ICA Supermarket Bromma för 100 kr. Man hittar den invid tidningarna nära kassan på ICA. Där finns även den äldre boken "Stadsdelen Bromma Kyrka" för endast 20 kr.   

Valborgsfirande 2019 i Eneby.

Firandet blir traditionsenligt på ängen invid Klarbärsvägen. Se mer om tider och program genom att klicka här. 


Viktigt: Inget får läggas på eldningsplatsen före tisdag den 23 april.
 


Copyright © All Rights Reserved