Styrelsen

Styrelsen 2021

Ordförande:

Magnus Wallander

Urban Hjärnes  väg 27

Mobil: 070-2350086

wallander.magnus@gmail.com


Sekreterare:

Christina Polgren

Prostvägen 7

Mobil: 076-0086350

christina@polgren.com


Kassör

Per Sahleström

Bromma Kyrkväg  448

Mobil: 070 523 22 85

per.sahlestrom@gmail.com


Inger Larsson

Adress: Vretvägen 13   

Mobil: 0705-145640

inger.larsson@larelia.se


Frank Waltersson

Adress: Bällstavägen 190

Mobil: 070 7873033

frank.waltersson@bredband.net


Johan Söderholm

Bergenhielmsvägen 11A

Mobil:070 485 02 61

johan.hilding@gmail.com 


Olle Stigwall

Vretvägen 4A

Mobil:070 888 53 33

stigwall@telia.com

 

Obs styrelsen 2019:  Carl-Olof Fägerlind, Magnus Wallander, Per Sahleström, Linda Johansen, Christina Polgren, Frank Waltersson, Inger Larsson.  Obs! Carl-Olof och Linda har avgått 2020.

Johan Söderholm och Olle Stiwall invalda 2020. Se nedan