Fornlämningsvandring och slyröjning

Fornlämningsvandring och slyröjning på grönområden med fornlämningar.   

Inom Bromma Kyrka och Eneby finns fornlämningar på många av våra grönområden. Fornlämningar finns bland annat på följande platser:•”Enebyskogen – mellan Bällstavägen och Enebyvägen.

•Högst upp på Hjortronvägen.

•Den tomma tomten Enebyvägen 23

•Den  tomma tomten Terserusvägen 31.

•Grönområdet ovanför Plommonvägen.

•Grönområdet mellan Lillängsgatan och Bromma flygfält

•Grönområdet på Spångavägen bortom Bromma Kyrkväg

•Högst upp på Kråsberget ovanför Doktor Abrahams väg.

•Med flera platser.


Ett icke tränat öga har delvis svårt att se dessa fornlämningar och vi har därför vid flera tillfällen haft fornlämningsvandringar på våren med Bromma-arkeologen Nils Ringstedt . Vi har då tittat på Bautastenar, skålgropar, gravar från bronsålder och järnålder och även gamla rösen och murar. 


Ska vi kunna se dessa intressanta fornlämningar måste grönområdena hållas öppna det vill säga något så när fria från sly. Det är kommunens ansvar att hålla områdena öppna så att man ser fornlämningarna. Under en period i början av 2010-talet var slyröjning mycket eftersatt och föreningen tog intiativet till att slyröja men nu har kommunen åter börjat sköta de flesta av fornlämningsområdena vilket vi är mycket glada för.