Kontakt

Kontakt


Olika kontaktvägar till föreningen:


Styrelsen nås på: info@brommakyrkaenebyvillaforening.se

Se också under rubriken Om oss - styrelsen, om du vill kontakta någon enskild i styrelsen. 

Är du medlem och vill bli mer aktiv i föreningen, bidraga med ideer etc. kontakta då styrelsen eller kontakta valberedningen och du vill bli med i styrelsen.

I valberedningen sitter för närvarande följande medlemmar:    

  

Inger Larsson, sammankallande

Vretvägen 13

e-mail: inger.larsson@larelia.se


Eva-Lena Grubbström

Björn Berglund