Kontakt

Kontakt


Olika kontaktvägar till föreningen:


Styrelsen nås på: info@brommakyrkaenebyvillaforening.se

Se också under rubriken Om oss - styrelsen, om du vill kontakta någon enskild i styrelsen. 

Är du medlem och vill bli mer aktiv i föreningen, bidraga med ideer etc. kontakta då styrelsen eller kontakta valberedningen och du vill bli med i styrelsen.

I valberedningen sitter för närvarande följande medlemmar:    

  

Andreas Aly
Vultejusvägen 3

Bromma Kyrka
tel hem: +46 8 37 78 99
mobile: +46 73 707 92 78
e-mail: andreas.aly@gmail.com

 

Inger Larsson


Linda Johansen