Framtagning av ny bok

Bokgruppen - skriver och berättar om området. 

Boken Stadsdelen Bromma Kyrka togs fram till föreningens 75-årsjubileum 1993.

År 2000 gavs boken ut i en utökad version och det är denna bok som finns avbildad här. Det är en bok på 345 sidor. 


Skriften Bromma Kyrka Eneby Villaföreningen gavs ut till föreningens 100 års jubileum år 2018. Skiften är på 48 sidor med många bilder och fyra kartor över området vid olika tider.   


Dessa böcker finns att köpa i Marias blomsterkiosk vid på Doktor Abrahams väg vid Kyrkogården

 


Boken "Folket i Bromma kyrktrakt - Skola, vård omsorg och bebyggelse förr och nu är utgiven av Bromma Hembygdsförening med ekonomiskt stöd av Bromma Kyrka Eneby Villaförening. Boken är skriven av fyra boende i området och gavs ut i november 2020. Denna bok är slut men finns att låna på Brommas tre bibliotek på Brommaplan, Blackebergs torg och i Alvik