Historiska berättelser

I Bromma Kyrka finns hus från alla årtionden under 1900-talet och även en hel del byggda på 2000-talet. Varje årtionden har sin prägel på husen. Här följer en beskrivning av vad som är tidstypiskt för olika årtionden och med exempel i området.


Eneby byggdes i huvudsak mellan åren 1939 till 1942 men det finns även ett område mellan Doktor Abrahams väg och Plommonvägen nära Bällstavägen med hus från andra årtionden.


Hus byggda mellan 1905- 1920.


Hus byggda på 1920 och -30-talet


Hus byggda i slutet på 1930-talet på det så kallade O&R-området.


Bildspel med tidstypiska hus i Bromma Kyrka och Eneby byggda mellan 1905 och 1940. Hus byggda senare kommer beskrivning på senare.