Hem


Bromma Kyrka Eneby Villaförening är en ideell förening som härleder sig från Bromma Kyrkas Villaägarförening och tidigare föreningen Bromma trädgårdar som grundades år 1918. Föreningens verksamhetsområde utgörs av stadsdelarna Bromma Kyrka och Eneby i Stockholm och har till ändamål att

• vara ett forum för gemensamma frågor, t.ex. trafik, flygplatsen, grönområden, grannsamverkan,

• verka för god grannsämja och trivsel genom att ordna gemensamma aktiviteter,

• bidra med kunskap om områdets intressanta historia,

• samverka med grannföreningarna (Norra och Södra Ängby m fl) samt att

• i övrigt med lämpliga verksamheter tillvarata medlemmarnas intressen.

(se stadgarna)


Föreningen omfattar drygt hälften av de totalt drygt 1000 fastigheterna i området.

Vi arrangerar sedan flera decennier aktiviteter i samband med Valborg och Midsommarafton. Vi engagerar oss i bevarandet av områdets fornminnen. Vi deltar i Grannsamverkan för att öka tryggheten i vårt område.


Vi finns också på Facebook!

Där kan du också se vilka aktiviteter som arrangeras i Bromma Kyrka Eneby Villaförenings regi.


Klicka på bilden för att komma direkt till vår Facebooksida. 

2023 På gång i området:

Inget valborgsfirande i år

TYVÄRR, INGEN BRASA I ENEBY i år heller.


Föreningen ansökte i början av året om tillstånd att anordna
valborgsfirande på samma plats som före pandemin.

Vi fick göra vissa
kompletteringar av ansökan men allt såg till en början bra ut.


I februari kom emellertid ett avstyrkande från staden (Trafikkontoret), på grund
av att det vid samma tid ska hållas en större militärövning i området. Detta
följdes som man kunde vänta av att Polisen avslog vår ansökan.


Vi får sikta på nästa år i stället.
StyrelsenFöreningen överklagar detaljplan i Bromma Kyrka 


Vid Stadsbyggnadsnämnden sammanträde den 15 december 2022 antogs den detaljplan vid Bromma Kyrkväg 454 och 456 (Lillskogen 45 m.fl.) som föreningen har haft ett flertal synpunkter på både vid samrådet 2021 och granskningen hösten 2022. Då nämnden inte tagit någon hänsyn till föreningens synpunkter har vi nu skickat in denna överklagan till Mark- och miljödomstolen.      

 

    ------------------------


Bli medlem på enkelt sätt. Se  information här.


Du som redan är medlem:

Du glömmer väl inte att betala medlemsavgiften för 2023. Inbetalningsavierna har kommit i tidningen Villaägarna.