Hem


Bromma Kyrka Eneby Villaförening är en ideell förening som härleder sig från Bromma Kyrkas Villaägarförening och tidigare föreningen Bromma trädgårdar som grundades år 1918. Föreningens verksamhetsområde utgörs av stadsdelarna Bromma Kyrka och Eneby i Stockholm och har till ändamål att

• vara ett forum för gemensamma frågor, t.ex. trafik, flygplatsen, grönområden, grannsamverkan,

• verka för god grannsämja och trivsel genom att ordna gemensamma aktiviteter,

• bidra med kunskap om områdets intressanta historia,

• samverka med grannföreningarna (Norra och Södra Ängby m fl) samt att

• i övrigt med lämpliga verksamheter tillvarata medlemmarnas intressen.

(se stadgarna)


Föreningen omfattar drygt hälften av de totalt drygt 1000 fastigheterna i området.

Vi arrangerar sedan flera decennier aktiviteter i samband med Valborg och Midsommarafton. Vi engagerar oss i bevarandet av områdets fornminnen. Vi deltar i Grannsamverkan för att öka tryggheten i vårt område.


Vi finns också på Facebook!

Där kan du också se vilka aktiviteter som arrangeras i Bromma Kyrka Eneby Villaförenings regi.


Klicka på bilden för att komma direkt till vår Facebooksida. 

 2021 På gång i området:


Fackeltåg på nyårsnatten till      klockstapeln på Kråsberget: 

Vi samlas som vanligt vid parkeringen framför kyrkan vid 23.30-tiden och tågar tillsammans upp på berget. Där vi får lyssna på Tennysons dikt "Nyårsklockan" innan klockorna slår tolv. Se senaste INFO-bladet: här. 


Bli medlem nu. 

Från i somras kan du bli medlem för resten av året samt hela 2022 för 395 kr. Du blir då medlem i vår lokalförening och i Villaägarna. Se mer information här.


Du som redan är medlem:

Du glömmer väl inte att betala medlemsavgiften för 2022. Inbetalningsavin kom med senaste numrert av tidningen Villaägarna. I "Marias Blomsterstuga" vid kyrkogården, Doktor Abrahams väg 21 kan man förutom blommor köpa de tre böcker som villaförening har medverkat i utgivningen av dvs.

  • Boken Folket i Bromma Kyrktrakt
  • Skriften Bromma Kyrka Eneby Villaförening 100 år
  • Boken Stadsdelen Bromma Kyrka