Hem
Bromma Kyrka Eneby Villaförening är en ideell förening som härleder sig från Bromma Kyrkas Villaägarförening och tidigare föreningen Bromma trädgårdar som grundades år 1918. Föreningens verksamhetsområde utgörs av stadsdelarna Bromma Kyrka och Eneby i Stockholm och har till ändamål att

• vara ett forum för gemensamma frågor, t.ex. trafik, flygplatsen, grönområden, grannsamverkan,

• verka för god grannsämja och trivsel genom att ordna gemensamma aktiviteter,

• bidra med kunskap om områdets intressanta historia,

• samverka med grannföreningarna (Norra och Södra Ängby m fl) samt att

• i övrigt med lämpliga verksamheter tillvarata medlemmarnas intressen.

(se stadgarna)


Föreningen omfattar drygt hälften av de totalt drygt 1000 fastigheterna i området.

Vi arrangerar sedan flera decennier aktiviteter i samband med Valborg och Midsommarafton. Vi engagerar oss i bevarandet av områdets fornminnen. Vi deltar i Grannsamverkan för att öka tryggheten i vårt område.


Vi finns också på Facebook!

Där kan du också se vilka aktiviteter som arrangeras i Bromma Kyrka Eneby Villaförenings regi.


Klicka på bilden för att komma direkt till vår Facebooksida. 

 2020 På gång i området:Bokrelease

söndag 15 november kl. 12-15

Kyrkskolans skolgård

Nu är boken "Folket i Bromma kyrktrakt skola, vård omsorg och bebyggelse förr och nu"

tryckt och klar. Boken säljs till specialpris denna dag. Se också sid 3 i Infobladet för september.       


Skriften Bromma Kyrka Eneby Villaförening 100 år säljs nu hos Maria i blomsterkiosken på Doktor Abrahams väg. 

Pris: 80 kronor 


  

 

Copyright © All Rights Reserved