Hem


Bromma Kyrka Eneby Villaförening är en ideell förening som härleder sig från Bromma Kyrkas Villaägarförening och tidigare föreningen Bromma trädgårdar som grundades år 1918. Föreningens verksamhetsområde utgörs av stadsdelarna Bromma Kyrka och Eneby i Stockholm och har till ändamål att

• vara ett forum för gemensamma frågor, t.ex. trafik, flygplatsen, grönområden, grannsamverkan,

• verka för god grannsämja och trivsel genom att ordna gemensamma aktiviteter,

• bidra med kunskap om områdets intressanta historia,

• samverka med grannföreningarna (Norra och Södra Ängby m fl) samt att

• i övrigt med lämpliga verksamheter tillvarata medlemmarnas intressen.

(se stadgarna)


Föreningen omfattar drygt hälften av de totalt drygt 1000 fastigheterna i området.

Vi arrangerar sedan flera decennier aktiviteter i samband med Valborg och Midsommarafton. Vi engagerar oss i bevarandet av områdets fornminnen. Vi deltar i Grannsamverkan för att öka tryggheten i vårt område.


Vi finns också på Facebook!

Där kan du också se vilka aktiviteter som arrangeras i Bromma Kyrka Eneby Villaförenings regi.


Klicka på bilden för att komma direkt till vår Facebooksida. 

 2021 På gång i området:

Samråd pågår 26 jan - 8 mars

om ny detaljplan vid Bromma Kyrkväg och Lillskogsgränd. Viktigt! Läs INFOBLADET som delats ut till alla hushåll i området. Finns också här

Se även föreningens brev till stads-byggnadskontoret under Information - Vårt område. Årsmöte flyttas fram till 14 juni för att kunna hållas utomhus. Se information i  februaris INFOBLAD här samt nästa INFOBLAD som kommer i april.

   


Boken "Folket i Bromma Kyrktrakt" finns att köpa i "Marias stuga" vid kyrkogården, Doktor Abrahams väg och även på ICA i hörnet av Spångavägen och Bällstavägen     

     


Skriften

Bromma Kyrka Eneby Villaförening 100 år

från 2018 samt boken 

Stadsdelen Bromma Kyrka från år 2000 

finns också att köpa i Maria stuga på Doktor Abrahams väg.