Hem


Bromma Kyrka Eneby Villaförening är en ideell förening som härleder sig från Bromma Kyrkas Villaägarförening och tidigare föreningen Bromma trädgårdar som grundades år 1918. Föreningens verksamhetsområde utgörs av stadsdelarna Bromma Kyrka och Eneby i Stockholm och har till ändamål att

• vara ett forum för gemensamma frågor, t.ex. trafik, flygplatsen, grönområden, grannsamverkan,

• verka för god grannsämja och trivsel genom att ordna gemensamma aktiviteter,

• bidra med kunskap om områdets intressanta historia,

• samverka med grannföreningarna (Norra och Södra Ängby m fl) samt att

• i övrigt med lämpliga verksamheter tillvarata medlemmarnas intressen.

(se stadgarna)


Föreningen omfattar drygt hälften av de totalt drygt 1000 fastigheterna i området.

Vi arrangerar sedan flera decennier aktiviteter i samband med Valborg och Midsommarafton. Vi engagerar oss i bevarandet av områdets fornminnen. Vi deltar i Grannsamverkan för att öka tryggheten i vårt område.


Vi finns också på Facebook!

Där kan du också se vilka aktiviteter som arrangeras i Bromma Kyrka Eneby Villaförenings regi.


Klicka på bilden för att komma direkt till vår Facebooksida. 

2023 På gång i området:

Fackeltåg


Det blir fackeltåg till klockstapeln även i år såsom framgår av senaste INFO-bladet.
Samling vid parkeringen framför kyrkan cirka 23.30.


Vi tågar upp till klockstapeln vid 23.40 och där får vi höra nyårsdikten innan kyrkklockorna ringer in det nya året. Föreningen har några facklor att dela ut men tag gärna med själva.


    ------------------------


Bli medlem på enkelt sätt. Se  information här.


Du som redan är medlem:

Du glömmer väl inte att betala medlemsavgiften för 2023. Inbetalningsavierna har kommit i tidningen Villaägarna.