Hem


Bromma Kyrka Eneby Villaförening är en ideell förening som härleder sig från Bromma Kyrkas Villaägarförening och tidigare föreningen Bromma trädgårdar som grundades år 1918. Föreningens verksamhetsområde utgörs av stadsdelarna Bromma Kyrka och Eneby i Stockholm och har till ändamål att

• vara ett forum för gemensamma frågor, t.ex. trafik, flygplatsen, grönområden, grannsamverkan,

• verka för god grannsämja och trivsel genom att ordna gemensamma aktiviteter,

• bidra med kunskap om områdets intressanta historia,

• samverka med grannföreningarna (Norra och Södra Ängby m fl) samt att

• i övrigt med lämpliga verksamheter tillvarata medlemmarnas intressen.

(se stadgarna)


Föreningen omfattar drygt hälften av de totalt drygt 1000 fastigheterna i området.

Vi arrangerar sedan flera decennier aktiviteter i samband med Valborg och Midsommarafton. Vi engagerar oss i bevarandet av områdets fornminnen. Vi deltar i Grannsamverkan för att öka tryggheten i vårt område.


Vi finns också på Facebook!

Där kan du också se vilka aktiviteter som arrangeras i Bromma Kyrka Eneby Villaförenings regi.


Klicka på bilden för att komma direkt till vår Facebooksida. 

2022 På gång i området:


Planärende i Bromma Kyrka 2022


18 oktober är det sista dagen för att skicka in synpunkter till stadsbyggnadskontoret gällande detaljplanen för projekt Lillskogen 45 och 46 – ärende 2018-04943.


Föreningens styrelsen har skickat in dessa synpunkter. Du som är berörd och/eller du som skickade in synpunkter till stadsbyggnadskontoret när projektet var i samrådsfasen bör skicka in dina synpunkter nu i granskningsfasen.    

 

    ------------------------


Bli medlem på enkelt sätt. Se  information här. Om du betalar nu på hösten så gäller medlemskapet även för 2023.


Du som redan är medlem:

Du glömmer väl inte att betala medlemsavgiften för 2022. Inbetalningsavierna har kommit i tidningen Villaägarna. 


I "Marias Blomsterstuga" vid kyrkogården, Doktor Abrahams väg 21 kan man förutom blommor köpa två av de tre  böcker som villaförening har medverkat i utgivningen av dvs.

Boken Folket i Bromma Kyrktrakt är slutsåld men finns att låna på biblioteken i Bromma. 


Hembygdsföreningens Brommabok 2022 finns också att köpa i Blomsterkiosken. Två avsnitt handlar om händelser i Bromma Kyrka.