Historik

Historik


Bromma Kyrka Eneby Villaförening har skapats genom ett sammangående av den ekonomiska föreningen Bromma Kyrkas Villaägarförening och den ideella föreningen Eneby Trädgårdsstadsförening. De två föreningarna har haft ett samarbete under åren kring valborg- och midsommarfiranden och andra gemensamma frågor och man ansåg i båda föreningarnas styrelse att man skulle få en slagkraftigare organisation genom ett sammangående.


Sammanslagningen har genomförst i två steg. Medlemmarna i Eneby erbjöds 2013 att bli medlemmar i Bromma Kyrkas Villaägarförening genom beslut vid årsmötet. Stadgarna i Bromma Kyrkas Villaägarförening anpassades till att omfatta båda områdena. Enebyföreningen beslöt att avsluta sin verksamhet våren 2013.


Det andra steget att byta namn till Bromma Kyrka Eneby Villaförening var svårare och krävde i praktiken att Bromma Kyrka Villaägarförening lades ner och att det istället bildades en ny ideel förening. Detta skedde år 2017. 


Sedan 2013 har föreningen alltid medlemmar i styrelsen från både Bromma Kyrka och Eneby.