Historik Bromma Kyrka


Kartan är en detalj från en större karta från 1934 och finns i föreningens arkiv.


De gula byggnaderna är Eneby gård, de nedan omskrivna trädgårdsmästerierna, Kyrkskolan, prästgården med flera byggnader med koppling till kyrkan samt Grubbs trädgårdsmästeri högst upp på bilden.


Stadsdelen Eneby fanns ännu inte vid denna tid.


Bromma Kyrka Eneby Villaförenings historik


1905 avstyckades från Eneby gård den del av stadsdelen Bromma Kyrka som ligger nordväst om kyrkogården. Karl Njurling var notarie och köpte Eneby gård. Han lät stycka området i två trädgårdsmästerier samt cirka 60 tomter på 4 000-7 000 kvm. År 1919 var alla tomter sålda. Trädgårdsmästerierna och de första villorna byggdes mellan 1905 och 1907. Flera av dessa hus finns kvar än idag. De två trädgårdsmästeriernas marker låg på båda sidor om nuvarande Spångavägen.   


1920 bildades föreningen Bromma Villastad av de som bodde i området.


1918 bildades den ekonomiska föreningen ”Bromma trädgårdar” i syfte att köpa Bromma kyrkoherdeboställe det vill säga den mark som ägdes av kyrkan och brukades för kyrkoherden till Bromma Kyrka. Marken var sedan 1915 salubjuden av Kungliga Majt. Priset var 185 000 kronor. Den 21 december 1919 skrevs kontraktet och den ekonomiska föreningen blev nu ägare till en stor del av den mark som idag är stadsdelen Bromma Kyrka. Initiativtagare till föreningsbildningen var några av de personer som bodde i Bromma Villastad. 


1922 var stadsplanen klar för Bromma trädgårdar. Antalet tomter var drygt 150 och tomterna var på cirka 3 000-5 000 kvm.


1923 hade intresset för föreningen och tomtmarken blivit så stor att Bromma trädgårdar köpte mark från grosshandlare Robert Ljunglöf som ägde Beckomberga gård. Det är den del av dagens Bromma Kyrka som ligger väster om Vultejusvägen. Den nya delen av Bromma trädgårdar kom att kallas Beckombergaområdet. Stadsplanen för den delen var klar 1926. Antal tomter var 73 och storleken var på cirka 2 000 kvm.


1936 sålde trädgårdsmästarna Ljunggren och Löfgren större delen av sina marker till byggmaterialfirman Olsson och Rosenlund. Firman lät stycka marken och småhusen längs Spångavägen började byggas. 


1939 började nuvarande Eneby byggas i regi av Stockholm stads fastighetskontor, Småstugebyrån. Tomterna var på 300-600 kvm. De boende i stadsdelen bildade Eneby trädgårdsstadsförening 1940 och 1975 ombildades föreningen till en ideell förening.


1946 beslöts att föreningen Bromma trädgårdar skulle träda i likvidation. Tomtägarna var alla delägare i den ekonomiska föreningen och de valde att dela på vinsten som under åren hade bildats genom tomtförsäljningen. Likvidatorerna fick arbeta ända fram till 1952 innan alla frågor var lösta.   


1951 bildades föreningen Bromma Kyrkas Villaägarförening upa och omfattade både området Bromma Villastad och Bromma trädgårdar. Bromma Kyrkas Villaägarförening är liksom de tidigare föreningarna en ekonomisk förening.


1993 var det 75 år sedan föreningen "Bromma trädgårdar" bildades och det firades med fest och utgivande av boken "Stadsdelen Bromma Kyrka" År 2000 trycktes en utvidgad nyutgåva av boken.


2013 beslutades att Bromma Kyrkas Villaägarförening skulle utvidgas till att även innefatta området Eneby. Eneby Trädgårdsstadsförening har idag ingen verksamhet. 


2017 Ombildades den ekonomiska föreningen Bromma Kyrka Villaägarförening till den ideella föreningen Bromma Kyrka Eneby Villaförening.


2018 firade föreningen att det var 100 år sedan den första föreningen i området bildades. Föreningen gav ut en jubileumsskrift som delades ut gratis till alla medlemmar. Är du ny medlem och inte har fått skriften av någon anledning så hör av dig till föreningen på info@brommakyrkaenebyvillaforening.se . För icke medlemmar kostar skriften 100 kronor.