Vårt område

Vårt område

Här samlar  vi nyheter och information om området, både nyheter och annat som kan vara av intresse för den som redan bor här eller för andra som är intresserade.


Plan- och byggärenden.

Hur man hittar på Stockholm stads hemsida.Utdrag ur protokoll från Stadsbyggnadsnämndens beslut i november 2018 gällande: 

Bromma Kyrkväg 454 och 456 med fastighetsbetckningen: Lillskogen 45 och 46


Rundkyrkallén 11 med fastighetsbeteckningen Prästängen 10


Brev från föreningen till Stadsbyggnadsnämnden Februari 2019 gällande förtätningen av stadsdelen Bromma Kyrka.


2021

Brev till stadsbyggnadskontoret gällande planärende 2018-04943 som rör fastigheterna Lillskogen 5, 45 och 46. Februari 2021.

Följemail till brevet ovan.


2022

Oktober

Föreningens synpunkter på planärende 2018-04943 som rör fastigheterna Lillskogen 45 och 46 har skickats in till stadsbyggnadskontoret i granskningsskedet. Se skrivelsen här.

December

Inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 12 december har styrelsen skickat in bifogad skrivelse gällande Lillskogen 45 och 46 : Läs här


2023

Föreningen överklagar beslut gällande planärende 2018-04943 som rör antagen detaljplan för fastigheterna Lillskogen 45 och 46 på Bromma Kyrkväg 454 och 456. Överklagandet till Mark och miljödomstolen kan läsas här.