Information

Information

Här samlar  vi nyheter och information som kan vara av intresse för alla oss som bor  Bromma Kyrka och Eneby med närområde.

Därför uppmanar vi er som bor här att förse oss med det ni tycker är viktigt eller intressant även för era grannar i området att ta del av. Ni avgör vad som är intressant men vi kanske tar oss friheten att redigera lite om matrialet blir för stort och omfattande.


Infoblad: Föreningens sätt att kommunicera, vid sidan om vår hemsida, sker genom vårt informationsblad. Det utkommer ut 4 - 5 gånger per år.   


Facebook: Föreningen har en Facebooksida som heter "Bromma Kyrka Eneby Villaförening".


Grannsamverkan: Ny information publiceras regelbundet bl.a från närpolisen.


Klipp bort trafikfällorna:      Du ansvarar för  att  din häck och din växtlighet inte utgör en trafikfara. Läs mer...


Bromma Flygplats: Det ständiga debattämnet, ibland aktivt ibland  vilande men givetvis bevakat av föreningen och våra medlemmar.