Guidade vandringar i området

Guidade vandringar i området


Olika typer av guidade vandringar sker lite då och då för boende och av boende i området eller av personer anlitade av föreningen. Här är några exempel på guidade vandringar som skett på senare år:


  • Fornlämningar i området  
  • Vandring i kringelikrokar längs Bällstavägen.
  • Fler stadsvandringar är på gång. 
  • De röda husen vid kyrkan.
  • Fladdermöss vid Kyrksjön.
  • Vackra trädgårdar.

Vandringarna annonseras i Informationsbladet och på Facebook.