Valborg

Valborg

TYVÄRR, INGEN BRASA I ENEBY...


...i år heller.


Föreningen ansökte i början av året om tillstånd att anordna
valborgsfirande på samma plats som före pandemin.

Vi fick göra vissa
kompletteringar av ansökan men allt såg till en början bra ut.


I februari kom emellertid ett avstyrkande från staden (Trafikkontoret), på grund
av att det vid samma tid ska hållas en större militärövning i området. Detta
följdes som man kunde vänta av att Polisen avslog vår ansökan.


Vi får sikta på nästa år i stället.
Styrelsen