Medlem

Medlem

Bli medlem och stöd vår förening. Vi söker även frivilliga krafter som kan hjälpa till vid våra evenemang som t.ex midsommar- och valborgsfirande. Det är viktigt för kontinuiteten att nya yngre förmågor ansluter. Vi välkomnar också idéer till nya aktiviter.


Läs mer om de fördelar som medlemskap innebär.


Välkomna!